Obvestilo o dodelitvi finančne podpore – štipendij za mlade športnike v letu 2020

Obvestilo o dodelitvi finančne podpore – štipendij za mlade športnike v letu 2020
Žal smo se tako v Sloveniji, kot tudi v drugih državah po svetu, letos soočili z izrednimi razmerami, ki so bile povezane s Covid – 19. Celotno področje športa je bilo zelo prizadeto in še dolgo časa bomo potrebovali, da se delovanje športnih organizacij, treningi in vadba, ter razni športni dogodki in tekmovanja, vzpostavijo do takšne mere, da bo delo lahko nemoteno potekalo.
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ki je ustanovil Fundacijo Miroslava Cerarja za podporo športnikom kot tudi Uprava Fundacije, si močno prizadevamo, da razpisana sredstva v celoti realiziramo v letošnjem letu. Glede na načrtovane dogodke v jeseni pa smo prepričani, da bomo to uspeli in da bo tudi v letu 2020 zbranih zadosti sredstev za dodelitev celotne načrtovane finančne podpore.
 
Glede aktualnega razpisa za dodelitev finančne podpore, bomo pri dodelitvi upoštevali sledeče:
  • zagotovili bomo celotni obseg razpisanih sredstev za leto 2020, kar pomeni, da bo razdeljenih 60.000 EUR za finančno podporo – štipendije mladim športnikom.
  • štipendije bomo podelili skladno z razpisno dokumentacijo in vlogami, ki smo jih prejeli. V kolikor bo kakšen podatek še potreben, bo kandidate kontaktirala strokovna služba in pozvala za predložitev dokazil.
  • štipendija velja za obdobje januar 2020 do vključno junij 2020. Vsi športniki, ki bodo posredovali izjavo o nadaljevanju izpolnjevanja pogojev in bodo upravičeni do dodelitve finančne podpore, bodo štipendijo prejemali tudi za obdobje julij 2020 – vključno december 2020.
  • z dodelitvijo finančne podpore – štipendije, bomo pričeli v mesecu septembru 2020.
  • vse kandidate bomo o izboru ali zavrnitvi pisno obvestili v začetku meseca septembra 2020.
 
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji