Razpis Fundacije za športnike iz socialno šibkih okolij

Razpis Fundacije za športnike iz socialno šibkih okolij
Mladi športniki, ki so bili izbrani na razpisu Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, morajo po pretečenih 6 mesecih štipendije poslati vlogo za podaljšanje.
Vlogo pošljete najkasneje do 10.7.2019 na naslov:
Olimpijski komite Slovenije
Fundacija za športnike
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana

 
Priloga: Izjava štipendista o izpolnjevanju pogojev
 

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji